Jak prawnik pomaga przy rozwodach?

rozwody i dzieci

Osoby stojące w obliczu rozwodu czują się tak, jakby stały na chwiejnym gruncie. Na przykład, budżety i finanse będą zachwiane, gdy będziesz próbował stworzyć własne, odrębne gospodarstwo domowe. Można też obawiać się, że będzie się spędzać mniej czasu z dziećmi niż dotychczas, ponieważ wspólna opieka nad dzieckiem i plany wychowawcze ustalają prawnie wiążące zasady odwiedzin i zamieszkiwania.

Jednak to, że przyszłość będzie inna, nie oznacza, że będzie niesprawiedliwa. Zaufany adwokat, który poprowadzi Cię i opracuje Twoją sprawę, pozwoli Ci szybciej i w mniejszym stresie osiągnąć realny podział czasu, sprawiedliwy podział majątku i inne porozumienia.

Podział majątku przy rozwodzie

Aby prawidłowo podzielić majątek małżeński, prawnik specjalizujący się w rozwodach dba o to, by jego klient ujawnił wszystkie te składniki. W wielu małżeństwach jeden z małżonków może zajmować się pieniędzmi, a drugi może nie być świadomy długów i aktywów partnera. Prawnik specjalizujący się w sprawach o rozwód może pomóc w zebraniu dokumentacji i zlokalizowaniu aktywów i pasywów, tak aby ugoda rozwodowa odpowiednio uwzględniała te składniki majątku. Prawnik z Olsztyna taki jak Skwiot specjalizujący się w sprawach rozwodowych może wyjaśnić, jak traktowany jest majątek po rozwiązaniu małżeństwa. Każdy z małżonków może posiadać majątek odrębny, który wniósł do małżeństwa. Inni małżonkowie mogli zgromadzić majątek osobno na mocy intercyzy lub umowy przed- lub poślubnej. Adwokat specjalizujący się w sprawach rozwodowych może wyjaśnić, czy dany stan jest stanem majątku wspólnego czy stanem sprawiedliwego podziału. Ta cecha może mieć zasadniczy wpływ na podział majątku małżeńskiego. Niejednokrotnie obsługa rodzinnych długów jest bardziej burzliwa niż podział majątku. Obaj partnerzy mogą być prawnie odpowiedzialni za wspólne długi. Zdarza się jednak, że tylko jeden z małżonków jest odpowiedzialny finansowo za dług. Prawnik może pomóc w ustaleniu, w jaki sposób małżonek może uchronić się przed długami, które powinny być przypisane drugiemu małżonkowi.

Przygotowanie do mediacji

Prawnik wyjaśni klientowi, że wszystkie propozycje ugodowe należy traktować poważnie, a nie od razu odrzucać; należy je omówić z klientem po zakończeniu mediacji, kiedy opadną już negatywne emocje. Klient musi zrozumieć, że rozmowy na temat opieki nad dzieckiem lub harmonogramu planu wychowawczego powinny zostać omówione przed mediacją. W ten sposób klient będzie miał większą kontrolę podczas mediacji i uniknie zasadzek ze strony drugiej strony w postaci zaskakujących roszczeń. Co najważniejsze, prawnik musi uświadomić klientowi, że będzie musiał podjąć trudne decyzje. Nic w mediacji rozwodowej nie jest łatwe, ale przygotowanie się na najgorsze może pomóc klientom lepiej poradzić sobie z sytuacją. Klient może nie być w stanie osiągnąć porozumienia w trakcie mediacji rozwodowej. Powinien o tym wiedzieć od samego początku i być przygotowany na przekazanie części kontroli nad swoim życiem osobistym osobie trzeciej, jeśli mediacja się nie powiedzie.

Adwokat pro bono

Jeśli po zbadaniu adwokatów rozwodowych i ustaleń dotyczących opłat stwierdzisz, że nie stać Cię na prawnika, możesz rozważyć znalezienie bezpłatnego adwokata rozwodowego. Czasami można też znaleźć prawników rozwodowych pro bono za pośrednictwem lokalnego lub państwowego stowarzyszenia prawników. Takie usługi są zazwyczaj przyznawane osobom tylko na podstawie potrzeb, czy to ze względu na finanse lub inne okoliczności.

 

Author: Łukasz